Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Świadczenia dla rodzin zastępczych

Uchwała Nr  52/212/2016 Zarządu Powiatu Namysłowskiego z dnia 13.06.2016 r. w sprawie zasad przyznawania dofinansowania do wypoczynku dla dzieci przebywających w rodzinnej pieczy zastępczej.

PDFZasady - dofinansowania do wypoczynku dzieci z RZ.pdf (33,89KB)
PDFWniosek-dofinansowania do wypoczynku dziecka _zał. do Zasad_.pdf (58,90KB)
 

Uchwała Nr  52/211/2016 Zarządu Powiatu Namysłowskiego z dnia 13.06.2016 r. w sprawie zasad zatrudniania osoby do pomocy przy sprawowaniu opieki nad dziećmi i przy pracach gospodarskich w rodzinnym domu dziecka i rodzinie zastępczej zawodowej lub niezawodowej.

PDFZasady - pomoc w opiece nad dziećmi.pdf (36,13KB)
PDFWniosek - osoba do sprawowania opieki i prac gospodarskich _załącznik do Zasad_.pdf (47,06KB)
PDFZałącznik do Wniosku o zatrudnianie osoby do pomocy _oświadczenie_.pdf (32,85KB)
 

Uchwała Nr  52/210/2016 Zarządu Powiatu Namysłowskiego z dnia 13.06.2016 r. w sprawie zasad przyznawania świadczenia na pokrycie kosztów związanych z wystąpieniem zdarzeń losowych lub innych zdarzeń mających wpływ na jakość sprawowanej opieki.

PDFZasady - zdarzenie losowe.pdf (32,89KB)
PDFWniosek-zdarzenie losowe _zał. do Zasad_.pdf (57,79KB)

 

Wersja XML