Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Aktualności

 • Centrum Informacyjno-doradcze dla osób z niepełnosprawnością

  Brak opisu obrazka
  Centra informacyjno-doradcze dla osób z niepełnosprawnością (CIDON) świadczą kompleksowe usługi informacyjne i doradcze dla osób z niepełnosprawnością oraz ich otoczenia, a także usługi eksperckie mające na celu optymalne zaopatrzenie osób z niepełnosprawnościami w szeroko pojmowane technologie asystujące.
  Data publikacji: 24-11-2021 11:37
 • Ogólnopolska Kampania 16 dni Bez Przemocy

  16 Dni Akcji Przeciw Przemocy ze względu na Płeć to międzynarodowa kampania, organizowana przez Women’s Global Leadership Institute i poświęcona wspieraniu i koordynacji pracy mającej na celu zlikwidowanie przemocy ze względu na płeć na poziomie lokalnym, państwowym i międzynarodowym.
  Data publikacji: 23-11-2021 13:54
 • Zapytanie o cenę - przeprowadzenie warsztatów pn: „Warsztaty zarządzania emocjami” oraz szkolenia pn.: „Uzależnienia behawioralne oraz kontrola rodzicielska w Internecie”

  Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Namysłowie zwraca się zapytaniem o cenę usługi trenerskiej (poniżej szczegółowy opis przedmiotu zamówienia) dotyczący organizacji i przeprowadzenia dla osób sprawujących pieczę zastępczą: 1) Szkolenia jednodniowego pt.: „Uzależnienia behawioralne oraz kontrola rodzicielska w Internecie” dla 20 osób (2 grupy po 10 osób). Głównym celem szkolenia będzie ograniczenie zachowań ryzykownych związanych z hazardem i innymi uzależnieniami wśród dzieci i młodzieży przebywających w pieczy zastępczej. Czas trwania szkolenia – 8 godzin lekcyjnych; 2) Warsztatów jednodniowych pt.: „Zarządzania emocjami” dla 20 osób (2 grupy po 10 osób). Głównym celem warsztatów jest poznanie skutecznych metod zarządzania emocjami i panowania nad sobą. Warsztaty wskażą uczestnikom jak nad sobą zapanować, pozwolą zdobyć umiejętności, które zaprocentują w opiece nad dziećmi umieszczonymi w pieczy zastępczej jak i własnymi biologicznymi dziećmi. Czas trwania warsztatów – 8 godzin lekcyjnych
  Data publikacji: 19-11-2021 18:39
 • Opolski Dzień Rodziny

  Brak opisu obrazka
  Szanowni Państwo, w imieniu Pana Marszałka Andrzeja Buły zapraszamy serdecznie na Opolski Dzień Rodziny, który odbędzie się 30 października 2021 r. w Dobrzeniu Wielkim na stadionie przy ul. Sportowej 1.
  Data publikacji: 27-10-2021 13:24
 • Szczepienia na grypę

  Szczepienia na grypę Instytucje i podmioty systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej mają prawo do darmowego szczepienia na grypę.
  Data publikacji: 08-10-2021 10:25
 • Szczepienia przeciwko COVID-19

  Brak opisu obrazka
  Informujemy, że z dniem 8 maja uruchomiony został Namysłowski Punkt Szczepień Powszechnych. Punkt uruchomiony zostanie w Zespole Szkół Rolniczych im. Tadeusza Kościuszki w Namysłowie przy ul. Pułaskiego 3.
  Data publikacji: 21-06-2021 10:47
 • Ogłoszenie Starosty Namysłowskiego w sprawie mozliwości zgłaszania kandydatów do Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych w Namysłowie

  Data publikacji: 27-04-2021 15:22
 • Konsultacje Powiatowego programu rozwoju pieczy zastępczej w Powiecie Namysłowskim na lata 2021-2023

  Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Namysłowie zaprasza do udziału w konsultacjach społecznych projektu dokumentu „Powiatowego Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej w Powiecie Namysłowskim na lata 2021-2023”.      
  Data publikacji: 05-01-2021 15:03
 • Program wyrównywania różnic między regionami III edycja 2021

  Data publikacji: 17-12-2019 14:50
 • Rekomendacje i instrukcje dla instytucji pieczy zastępczej

  Rekomendacje i instrukcje dla instytucji pieczy zastępczej dotyczące zapobiegania zakażeniom wirusem SARS-CoV-2.  
  Data publikacji: 18-11-2020 09:02
Wersja XML