Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Projekt systemowy Wspólnymi siłami ku samodzielności

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Namysłowie od 2008 r. realizuje projekt systemowy pn. „Wspólnymi siłami ku samodzielności", który współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej  w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego,  Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.2 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie
 

Wersja XML