Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Przetargi

Data publikacji        Termin
składania  
ofert
Nazwa zamówienia
18.02.2020 r. 27.02.2020 r.
godz: 11:00
Organizacja wyjazdów ogólno - usprawniających (7-dniowych) realizowanych w ramach Projektu Bliżej rodziny i dziecka - wsparcie rodzin przeżywających problemy opiekuńczo – wychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępczej – II edycja współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego 2014 – 2020, Oś priorytetowa VIII Integracja społeczna.
28.06.2019 r.

11.07.2019 r.

godz: 11:00

Organizacja wyjazdów ogólno - usprawniających (7-dniowego w 2019 r. oraz 10 - dniowego w 2020 r.) realizowanych w ramach Projektu Bliżej rodziny i dziecka - wsparcie rodzin przeżywających problemy opiekuńczo – wychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępczej – II edycja współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego 2014 – 2020, Oś priorytetowa VIII Integracja społeczna.
10.05.2019 r.

20.05.2019 r.

godz:11:00

Organizacja wyjazdów aktywizująco – integracyjnych (1 i 3 dniowych) oraz wyjazdów ogólno - usprawniających (14 dniowych) realizowanych w ramach Projektu Bliżej rodziny i dziecka - wsparcie rodzin przeżywających problemy opiekuńczo – wychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępczej – II edycja współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego 2014 – 2020, Oś priorytetowa VIII Integracja społeczna.
24.10.2018 r. 06.11.2018 r. godz: 11:00 Organizacja wyjazdu aktywizująco – integracyjnego jednodniowego dla rodziców zastępczych wraz z dziećmi powierzonymi i własnymi, opiekunów PCPR w Namysłowie oraz dla wychowanków Domu Dziecka i opiekunów Domu Dziecka w Namysłowie wraz z zapewnieniem usług dodatkowych: transport, ubezpieczenie, wyżywienie realizowanego w ramach Projektu Bliżej rodziny i dziecka - wsparcie rodzin przeżywających problemy opiekuńczo – wychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępczej – II edycja współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego 2014 – 2020, Oś priorytetowa VIII Integracja społeczna.
Wersja XML