Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

zapytania ofertowe

PDFInformacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf (164,84KB)

PDFModyfikacja zapytania ofertowego z dnia 02.10.2020 r.pdf (184,89KB)

PDFzapytanie ofertowe na zakup i dostawę środków ochrony indywidualnej.pdf (631,93KB)

DOCZalacznik do oferty (tabela).doc (74,50KB)
DOCzałącznik do zapytania.doc (52,50KB)
 

Wersja XML