Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Wnioski o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

DOCWniosek sprzęt rehabilitacyjny.doc (78,50KB)

DOCWniosek bariery architektoniczne.doc (85,50KB)

DOCWniosek bariery w komunikowaniu się.doc (84,50KB)

DOCWniosek bariery techniczne.doc (84,00KB)

DOCWniosek o dofinansowanie do przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych.doc (76,50KB)

DOCWniosek na turnus rehabilitacyjny.doc (131,50KB)

DOCprzedstawiciel-ustawowy-turnus.doc (29,50KB)

DOCWniosek tłumacz języka migowego lub tłumacz przewodnik.doc (80,00KB)

DOCWniosek o dof. sportu, kultury, rekreacji, turystyki.doc (103,00KB)

DOCWniosek o dof. sprzętu rehabilitacyjnego dla instytucji.doc (110,00KB)

Wersja XML